İş Ortağı Olma Koşulları

 

 

1.TARAFLAR

 

a) Sözleşmenin devamında CİCASOFT Gelişmiş Yazılımları kullanıcısı olan ve bu sözleşmenin online onayı esnasında gerekli İş Ortağı olma formunu dolduran ve İş Ortağı statüsü ile üye olan kişi/kurum, kısaca İŞ ORTAĞI olarak, İŞ ORTAĞI üzerinden CİCASOFT ürün ve hizmetlerini kiralayan / Satın alan kişi ve/veya kurumlar MÜŞTERİ,  Üretici ve Yer sağlayıcı Firma CİCASOFT İnternet Hizmetleri kısaca CİCASOFT olarak anılacaktır.

 

b) İŞ ORTAĞI, Firma unvan, ticari iş adresi veya imzaya yetkili şahısların imza yetkilerinin herhangi bir değişikliğe uğraması halinde bu değişikliklerin gerek fiilen ve gerekse ticaret sicilinde tescilini müteakip en geç 7 (yedi) iş günü içinde karşı tarafa bildirecektir. Bu değişikliklerin ilgili süre içerisinde bildirilmemesi durumunda karşı tarafın eski unvan ve/veya adres altında gönderilmiş fatura, irsaliye, mektup gibi tüm vesaik yeni unvan ve/veya adres altında gönderilmiş sayılır. Her iki tarafta imza yetkilisi şahısların veya imza yetkilerinin değişmesi durumunda bu değişiklikten önce imza yetkisini kaybeden şahısların imzaladığı tüm çek, senet gibi şirketi borç altına sokan evraktan dolayı doğmuş ve doğacak tüm borç ve yükümlülükleri kabul eder.

 

2. SÖZLEŞMENİN KONUSU VE AMACI

 

İş bu sözleşme İŞ ORTAĞI ’nin dilediği CİCASOFT ürün ve hizmetini, internet üzerinde belirlenen bir internet adresi kullanılarak, kiralamasını, MÜŞTERİ’ye ait ürün bilgilerinin internet ortamında barındırılması ve barındırma koşulları, servis sağlayıcılık hizmetleri ile kurulum ve satış sonrası verilen hizmetlerin niteliklerini, niceliklerini ve sınırlarını belirler. Bu sözleşmenin yürürlüğe girmesi ile birlikte taraflar yapılacak işlemlerin bu sözleşmede belirtilen esaslara ve hükümlere göre sürdürüleceğini, sözleşmede düzenlenmeyen hususlarda T.T.K. ve ilgili yasal mevzuatın geçerli olduğunu kabul ve beyan eder.

 

Sözleşmede doğabilecek kısmi hükümsüzlükler, sözleşmenin kalan kısmının geçerliliğine helal getirmez. CİCASOFT paket içeriğini, gerekli gördüğü hallerde ya da teknik gereklilikler halinde değiştirme hakkına sahiptir.

 

3. İŞ ORTAĞI LİK KOŞULLARI

 

a) CİCASOFT, CicaSoft.com.tr/İş Ortağılik.html sayfası üzerinde İş Ortağı paketleri ve detaylarını sunmuştur. CİCASOFT İş Ortağı adayı kurum ve kişiler, üye olmak istediği İş Ortağı paketinde belirtilen İş Ortağı ücretini ödemeyi ve diğer koşulları peşinen kabul eder.

 

b) İş Ortağı olmak için belirtilen ücret ödenmeden hiçbir şart altında İş Ortağı onaylanmaz. Bu ücret sadece İş Ortağı olmak içindir ve hiçbir şart altında geri ödenmeyeceğini İş Ortağı adayı kurum ve kişi peşinen kabul eder.

 

c) İş Ortağı paketleri katı kurallarla sınırlıdır. İş Ortağı kullandıkları paketin özellikleri dışında herhangi bir hak talep edemezler

 

d) İş Ortağı, CİCASOFT’ tan ürün ve hizmeti belirlenen iskonto oranları ile satın alır, fakat İSTEDİKLERİ fiyata satabilirler.

 

e) CİCASOFT’ un sorumluluğu, İş Ortağının CicaSoft’ tan kiraladığı/Satın Aldığı yazılım ve/veya hizmetin sorunsuz çalışması ile sınırlıdır. CİCASOFT, hiçbir şart altında İş Ortağının Müşterilerine Tasarım, kullanım vb. desteği vermez. İş Ortağının talebi ile böyle bir destek verilecekse bu kesinlikle ücretlendirilip İş Ortağının tahsil edilir.

 

f) Yazılım kiralama hizmeti CİCASOFT’ un sunucularında barındırılır ve hiçbir şekilde CİCASOFT dışında hiç kimse FTP erişimine, kaynak kodlarına müdahaleye, veri tabanına erişim ve müdahale yetkisine sahip değildir. Yazılım kaynak kodları ve veri tabanı CİCASOFT kontrolü ve erişiminde olup her hakkı saklıdır. İş Ortağı, kaynak kodları ve veri tabanı üzerinde kira karşılığı yararlanma hakkı dışında hiçbir hakka sahip değildir. Kodları veya veri tabanının kendisine verilmesini talep edemez, hiçbir şekilde alamaz.

 

g) İŞ ORTAĞI LER, belirtilen ve CİCASOFT yazılımlarının tanıtım / kiralamasını yaptıkları Web Sitelerinde hiçbir şart altında, Cinsel İçerikli Site, Ziyaretçiyi Yanıltıcı Siteler, Kırık Lisans Satan Siteler, Bahis Siteleri vb. Yasadışı siteleri tanıtamazlar, bu tür sitelerin kurulumuna, kiralanmasına aracılık edemezler. Bu durumun tespiti halinde uyarıya mahal olmaksızın İş Ortağının CicaSoft’tan yeni bir yazılım kiralaması, Ürün/Hizmet Satın alması süresiz olarak engellenir. Yukarıdaki koşullara uyuyor olmaları halinde İş Ortağının var olan müşterileri ile ilgili bir işlem yapılmaz, sistemleri çalışmaya devam eder.

 

h) İŞ ORTAĞI, CİCASOFT ürünlerinin pazarlamasında CİCASOFT’u   temsil   eder,   CİCASOFT namına   tanıtım,   promosyon faaliyetlerinde  bulunur.  CİCASOFT ürünlerini pazarlar,  seçenekler dâhilinde ilgili eğitim ve destek merkezlerine yönlendirme yapar. İŞ ORTAĞI bütün bu faaliyetlerde CİCASOFT‘un ürünlerinin Ticari itibarını gözetir ve korur.

 

i) İş Ortağı, CİCASOFT‘un çalışma prensipleri doğrultusunda her zaman müşterilerine doğru ve eksiksiz bilgi ve hizmet götürürken,  kısa vadeli çıkarlara göre davranmaktan ziyade uzun vadede müşterisine  dürüst,  iyi  ve  eksiksiz hizmet   sunarak   olumlu   bir   referans   oluşturacak   şekilde   faaliyette   bulunur.   İş Ortağı,   muhtelif pazarlama yöntemlerini kullanırken müşteri çevresinde  oluşturacağı  olumlu  ve  kalıcı  referansın  uzun  vadede  en  etkili pazarlama ve satış aracı olduğunu bilir ve buna göre davranır. İşbu sözleşmeyi imzalayan İŞ ORTAĞI da bu maddenin hükmüne göre davranacağını kabul ve taahhüt eder.

 

j) CİCASOFT, İŞ ORTAĞI ’ye diğer yazılım üreticilerinin ürettiği yerli ve yabancı yazılım ürünlerinin pazarlaması konusunda herhangi bir kısıtlama getirmez. Bunun yanında CİCASOFT ürünlerinin layıkıyla savunulup pazarlanarak, desteğinin eksiksiz verilebilmesi için CİCASOFT,  İŞ ORTAĞI ’nin  münhasıran  CİCASOFT ürünlerini  pazarlamasını,  benzer  ürünlere  itibar etmemesini   bekler.   Bu düşünce İŞ ORTAĞI ’nın,   CİCASOFT ürünlerinin avantaj ve üstünlüklerinin bilincine varıp değerlendirmesinin mantıki bir sonucudur. CİCASOFT ürünleri, sair ve benzeri bir ürünle birlikte veya kısa aralıklarla müşteriye sunulduğunda, CİCASOFT ürünlerinin layıkıyla temsil edilmesi ve savunulması şartı gözetilir. CİCASOFT ürünlerinin itibarının gözetilmeden bir alternatif olarak sunulması, İŞ ORTAĞI ’nin temelde benzer bir markayı ağırlıklı olarak empoze etmesi,  mecbur kaldığında veya  müşteri  ısrarla  talep  ettiğinde  CİCASOFT ürünleri  satmayı seçmesi  gibi  CİCASOFT  temel  ve  sağlıklı  bir  satış  politikası  dahilinde  değerlendirilmediği  durumlar  CİCASOFT’un kesinlikle  benimsemediği  ve  izin  vermeyeceği  pazarlama  şeklidir.  Bu şekildeki bir pazarlama biçiminin tespit edilmesi halinde işbu sözleşme haklı olarak CİCASOFT tarafından feshedilir ve İŞ ORTAĞI ’nin İş Ortağı için ödediği ücret hiçbir şart altında iade edilmez.

 

4. GİZLİLİK İLKESİ

 

a) CİCASOFT, İŞ ORTAĞI ’nın tüm bilgilerinin gizliliğini ve güvenliğini taahhüt eder. Gerek CİCASOFT gerekse herhangi bir üçüncü şahıs veya firma’nın MÜŞTERİ’ ye ait özel bilgilere teknik olarak erişemeyeceği için bu taahhüt garanti altındadır.

 

b) İş Ortağı yapacağı mail order ve kredi kartı odaklı satışlarda kredi kartı bilgilerini CİCASOFT kesinlikle sunucu üzerinde bulundurmaz. Burada doğabilecek kredi kartı yanlışlıklarında ve hatalarından bu bilgilerin sunucularında tutulmadığından ve bu bilgileri görmediği için sorumlu tutulamaz. 3. Kişilere ait tüm mali ve kişisel bilgilerle ilgili hukuki sorumluluk CİCASOFT’un açık olarak (teknik kusur ya da gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasında ihlal yaptığı sabit olmadıkça) İŞ ORTAĞI ’ye aittir.

 

d) CİCASOFT herhangi bir kredi kartı dolandırıcılığına karşı İş Ortağı ve müşterilerine 3-D Secure POS (3D Güvenlik Protokolü) Altyapıları’ nın kullanmasını önerir. 3D Secure POS ile ilgili alt yapı CİCASOFT Gelişmiş Yazılım Sistemlerinde başlıca büyük bankaların tamamında kullanıma hazır haldedir. Fakat bu bütün CİCASOFT yazılımlarında hazır ve kullanılabilir olduğu anlamına gelmez. CİCASOFT Yazılımlarının özelliklerinin belirtildiği ilgili CİCASOFT web sayfalarında ödeme sistemleri ile ilgili detaylı bilgi verilmiştir. CİCASOFT tüm bankalar için 3D Secure POS altyapılarının kullanım garantisini teknik nedenlerle verememektedir. Şüpheli işlemlerde bankadan teyit alınmasını ve teyit alınmadan ürün gönderimi yapılmamasını önerir. 3D Secure Pos kullanımında çıkabilecek problemlerden CİCASOFT sorumlu değildir. 3D Secure Pos sistemi kullanmayan müşteriler kredi kartı işlemlerinde çalıştıkları bankalardan gerekli kart bilgileri teyidini almamaları halinde oluşacak zararlardan CİCASOFT sorumlu tutulamaz.

 

e) İŞ ORTAĞI ve CİCASOFT kendi aralarında yazılı, sözlü, manyetik ortamda veya başka bir şekilde aktarılan tüm fikir, bilgi, içerik ve belgeler hakkında gizlilik esaslarına uygun hareket edecek, bu bilgileri sözleşmenin amacı dışında hiçbir şekilde kullanmayacak, dağıtmayacak, hiçbir şekilde üçüncü kişilere aktarmayacak, henüz kamuya duyurulmamış ürün ve hizmetlere ilişkin her türlü belge ve bilginin gizli tutulmasını sağlayacak ve bu bilgilerin yetkisiz kişilerce kullanılmasını önlemek için azami güvenlik önlemlerini alacaktır.

 

f) Hali hazırda kamunun bilgisine sunulmuş olan veya yürürlükteki tüm mevzuat gereği ve/veya herhangi bir devlet otoritesinin isteği üzerine açıklanması istenmiş veya istenebilecek olan veya gizlilik yükümlülüğü kapsamından önce veya bu kapsam içerisinde olmayan bir başka üçüncü şahıs tarafından bağımsız olarak elde edilmiş olan bilgiler, gizli bilgi kapsamı dışında olup bu maddeye istisna teşkil ederler.

 

5. HUKUKİ ESASLAR

 

a) İş bu sözleşmenin yürürlüğe girmesinden itibaren her iki tarafın da yapılacak olan her türlü mal, hizmet ve diğer ticari ilişkiler sonucu doğacak olan alacak ve borçlar, resmi defterlerde karşılıklı cari hesap olarak yürütülecektir. İş bu sözleşme ayrı bir sözleşme yapılmasına gerek kalmaksızın, tüm detaylarıyla ayrıca CARİ HESAP SÖZLEŞMESİ hükmündedir. Taraflar aralarında cari hesap sözleşmesi bulunduğunu ve iş bu sözleşmede yer almayan hususlarda TTK. ilgili hükümlerinin geçerli olduğunu beyan ederler.

 

b) Her iki taraf genel ticari yasa, ahlak ve düsturlara göre hareket edeceğini, iyi niyet çerçevesinde karşılıklı çıkarlarını koruyacağını ve ticari faaliyetlerini tamamıyla T.C. ticari hukuk sistemine uygun olarak sürdüreceğini kabul ve taahhüt eder.

 

c) Sözleşmeyle ilgili her türlü hukuki anlaşmazlıkta Türk Hukuku uygulanır ve Türk mahkemeleri yetkilidir. İŞ ORTAĞI ’nın yurtdışı merkezli olması ya da alan adı tahsisinin yurtdışı kaynaklı olması Türk Hukukunun geçerliliğini etkilemez.

 

d) Taraflar, Fikir ve Sanat Eserleri Yasası, Markaların Korunması Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname, Türk Ticaret Yasası, Patent Haklarının Korunması Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname, Türk Ceza Yasası ve diğer ilgili yasaların hükümlerine uymayı baştan kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

e) Taraflar Türk Hukukuna tabi oldukları için; sözleşmenin imzalanmasından sonra gerçekleşebilecek yasa değişiklikleri veya kanuni düzenlemelere riayet etmek zorundadırlar. Sonradan ortaya çıkabilecek hukuki düzenlemeler sözleşmenin geçerliliğini etkilemeyecektir.

 

f) CİCASOFT Gelişmiş Yazılım Sisteminde kullanıcıya ait olan ve kullanıcı tarafından doldurulması ve yönetilmesi gereken kısımlardan ve içeriklerden CİCASOFT sorumlu değildir. İŞ ORTAĞI, sözleşmeye konu internet alan adı içerisinde bulundurduğu tüm içerikten, CİCASOFT Gelişmiş Yazılımları ile ticaretini yaptığı ürün ve hizmetlerden ve bunlarla ilgili bankacılık işlemlerinden sorumludur. Bu hususlarda CİCASOFT in herhangi bir sorumluluğu bulunmaz.

 

g) İŞ ORTAĞI ’ye ve İŞ ORTAĞI NİN MÜŞTERİLERİNE ait olan ve kanunen suç teşkil eden her türlü içerikten İŞ ORTAĞI sorumlu olup, CİCASOFT’ un her hangi bir içerik denetleme sorumluluğu bulunmamaktadır. 5651 Sayılı Kanunun 9. maddesi gereğince İŞ ORTAĞI ’ye ve İŞ ORTAĞI NİN MÜŞTERİLERİNE ait haksız veya suç teşkil eden içerik İŞ ORTAĞI ’ye ve İŞ ORTAĞI NİN MÜŞTERİLERİNE ayrıca bir ihtara gerek kalmaksızın yayından kaldırılabilir ya da gerekli hallerde internet sitesi tamamıyla kapatılabilir. 5651 Sayılı Kanun’dan kaynaklanan bu hakkın CİCASOFT tarafından kullanılması durumunda İŞ ORTAĞI ve İŞ ORTAĞI NİN MÜŞTERİLERİ kaldırılan içerikle ilgili hiçbir hak ya da tazminat talep edemez. Ancak içeriğin kaldırılmasına gerek olmadığına dair yasal bir belge’nin (mahkeme ilamı vs.) CİCASOFT’a sunulması durumda içerik derhal yayına alınır.

 

h) Yine aynı şekilde 556 sayılı KHK ile koruma altına alınan “Marka ve Patent Hakları” ihlalleri hallerinde de CİCASOFT’un yukarıda sayılan önlemleri alma yetkisi vardır.

 

i) İŞ ORTAĞI ve İŞ ORTAĞI NİN MÜŞTERİLERİ, CİCASOFT Gelişmiş Yazılımlarına (sözleşmede yer alan istisnalar hariç) dilediği içeriği ekleyebilir ve dilediği ürünlerin (yasa dışı olmamak kaydıyla ve sözleşmede yer alan istisnalar dışında) satışını yapabilir ancak, sitede satışı yasak olan ürünlerin ya da sağlığa zararlı ürünlerin satılmasından doğabilecek problemlerden CİCASOFT hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Böyle bir durumda CİCASOFT yasal düzenlemelerin tanıdığı haklar çerçevesinde siteyi kısmen ya da tamamen yayından kaldırma hakkını elinde bulundurur.

 

j) İŞ ORTAĞI ’ye ve İŞ ORTAĞI NİN MÜŞTERİLERİNİN (diğer kullanıcıların da zarar görmesine neden olan saldırılara sebebiyet vermesi ve CİCASOFT aleyhine cezai sorumluluk doğurması nedeniyle) CİCASOFT Gelişmiş Yazılımlarını kullanarak satışını yapamayacağı istisnalar: Çocuk istismarı içeren ürünler, cinsel oyuncak ve ürünler, pornografik yayınlar, silah ve patlayıcı vasıflı ürünler, sağlık bakanlığı onayı bulunmayan ilaç ya da sağlık ürünü vasıflı ürünler, sapkın vasıflı dini inançlarla ilgili ürünler, emniyet ve askeri güçlere özgü ve satışı idari izne bağlı ürünler, (tarım ürünleri dâhil) zehir vasıflı ürünler ve satışı yasaklanmış canlı hayvanlar ile yasa, mevzuat ve genelgelere aykırı her türlü ürün ile CİCASOFT şirket prensiplerine aykırı ürünler satılamaz. Bu ürünlerin İŞ ORTAĞI ’ye ve İŞ ORTAĞI NİN MÜŞTERİLERİNE kiralanan sistemin içinde içerik olarak ya da sistem aracılığı ile satılan mal olarak bulunduğunun belirlenmesi üzerine CİCASOFT vermekte olduğu hizmeti iadesiz ve bedelsiz olarak sonlandırır.

 

k) Sözleşmeye konu alan adının yasal sahibi ile sözleşmeyi CİCASOFT resmi web sitesi www.CicaSoft.com.tr üzerine online olarak imzalayan gerçek kişinin farklı kişiler olmaları durumu, İŞ ORTAĞI ’nın her türlü hukuki sorumluluklarını kaldırmaz. İŞ ORTAĞI şirket namına, iş bu sözleşmeyi online ortamda imzalayan gerçek kişinin imza yetkisinde herhangi bir sakatlık bulunması durumunda şahsen de CİCASOFT’a karşı sözleşme hükümleriyle sorumludur.

 

l) İŞ ORTAĞI, CİCASOFT Gelişmiş Yazılımlarını kullanımı esnasında bulunduğu sunucuya ve diğer müşterilere herhangi bir şekilde zarar veren veya SPAM gönderim gerçekleştiren veya SYN, DDOS, http GET (httpd get) ve benzeri kötü amaçlı saldırılara maruz kalır ise, (uğranan zararlara 3. kişiler neden olsa dahi), CİCASOFT gerek gördüğü takdirde hiç bir uyarıya gerek görmeksizin verdiği hizmeti kısmen veya tamamen durdurabilir, İŞ ORTAĞI ’ye ve İŞ ORTAĞI NIN MÜŞTERİLERİNE ait siteyi geçici olarak veya tamamen kapatabilir. Bu işlemlerin hangisinin yapılacağı tespiti CİCASOFT ’da iyi niyet kuralları içerisinde saklıdır.

 

m) İŞ ORTAĞI ve İŞ ORTAĞI NİN MÜŞTERİLERİNİN üst maddede sayılan saldırı türleri ve sayılmasa dahi her türlü bilişim suçlarında; 3. kişilerin neden olduğu her türlü haksız fiilden, yalnızca fiili gerçekleştiren kişiler sorumludur. CİCASOFT vermiş olduğu hizmetlerde, verilen hizmetin esaslarına uygun şekilde mutat veri güvenlik önlemlerini alacaktır, ancak alınan veri güvenlik önlemleri kati nitelik taşımamaktadır. 3. kişilerin neden olduğu bilişim suçlarından ve bu suçlardan doğan doğrudan ya da dolaylı zararlardan (ağır teknik kusur ya da gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasında ihlal yaptığı sabit olmadıkça) CİCASOFT sorumlu tutulamaz. Bu durumlarda yaşanabilecek hizmet kesintileri nedeniyle CİCASOFT’ un sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirmediği iddia edilemez.

 

n) CİCASOFT teknik bakımlar ve güncellemeler nedeniyle, bir yıllık kiralama dönemi içerisinde verdiği hizmette, toplamda 72 saati geçmemek üzere, geçici hizmet kesintileri gerçekleştirebilir. İş bu kesintileri İŞ ORTAĞI peşinen kabul etmiştir. CİCASOFT bakım ve güncelleme çalışmalarını teknik nedenler imkân verdiği sürece gece yarısı ile sabah saat 08:00 arasında yapmaya özen gösterecektir. İŞ ORTAĞI teknik bakımlar ve güncellemelerden kaynaklanan kesintiler nedeniyle maddi veya manevi zararları oluştuğundan bahisle tazminat talebinde bulunamaz.

 

o) CİCASOFT, teknik gereksinimleri, pazar araştırmaları, satış politikaları, araştırma faaliyetleri sonucunda paket içerikleri ve verdiği hizmet içeriğinde gerekli değişiklikleri müşteri onayı olmaksızın gerçekleştirebilir.

 

p) Sözleşmeyi imzalayan İŞ ORTAĞI, sözleşmeden doğan bedelin ödemesini kredi kartı ile yapıyorsa, iş bu kredi kartı ve kişi bilgilerinin doğruluğundan ve yasallığından bizzat sorumludur. Kiralanan sistem aracılığıyla kredi kartı veya havale ile yapılan tüm işlemlerin sorumluluğu tamamıyla İŞ ORTAĞI ’na aittir. Herhangi bir nedenle CİCASOFT tarafından, kredi kartından ödeme tahsil edilemezse veya tahsil edilip meblağ itiraza uğrar ise CİCASOFT verdiği hizmeti kiralama bedeli geçerli olarak yapılana dek askıya alır ve hizmetin askıda olduğu süre esnasında sözleşme süresi hiçbir kesintiye uğramaz.

 

6. KİRALAMA VE YENİLEME BEDELİ

 

CİCASOFT Gelişmiş Yazılımlarına ait yıllık yenileme bedeli CİCASOFT resmi web sitesi www.CicaSoft.com.tr üzerinde açık ve net olarak belirtilmiştir. Bu bedellere K.D.V dâhil değildir.

 

7. CİCASOFT GELİŞMİŞ YAZILIM İÇERİĞİ

 

İŞ ORTAĞI NİN online siparişi esnasında kiraladığı İş bu temel paket özellikleri ve içeriklerinin detayları CİCASOFT kurumsal web sitesi www.CicaSoft.com.tr içerisinde yer almaktadır. İŞ ORTAĞI, CİCASOFT Gelişmiş Yazılım temel özelliklerini ve teknik içeriğini, yukarıdaki internet sitesinden incelediğini ve içeriği kabul ettiğini beyan eder.

 

8. PAKETE DÂHİL OLMAYAN EK (ÜCRETLİ) HİZMETLER

 

a) Tedarikçi XML modülünün aşırı yükle çalışması CİCASOFT server sisteminde kasılmaya sebep oluyor veya site için ayrılan işlemci payını aşıyorsa İŞ ORTAĞI buna sebep olan iş yükünü azaltmak veya CİCASOFT’un önereceği bağımsız server’ı kullanmak zorundadır. Aşırı iş yükü sınırı Exclusive paketler için 10.000 Ürün /Günde 1 defa Güncelleme veya 7.500 Ürün Günde iki defa güncellemedir. Bağımsız server ödemesi yıllık yapılır ortalama fiyat İŞ ORTAĞI tercihlerine bağlı olarak 650EURO ile 1700 EURO arasındadır. Müşterinin bağımsız server için yaptığı ödeme sitesinin yıllık yenileme ücretini ortadan kaldırmaz. Bu ücret MÜŞTERİNİN, CİCASOFT sistemlerini kullandığı süre boyunca İŞ ORTAĞI ’ye ve İŞ ORTAĞI NİN MÜŞTERİLERİNİN kullandığı paket üzerinden ayrıca tahsil edilir.

 

b) İŞ ORTAĞI ’ye ve İŞ ORTAĞI NİN MÜŞTERİLERİNİN kullandığı paket içeriğinde bulunmayan, fakat müşteri için özel geliştirilen bir özellik/modül CİCASOFT server sisteminde kasılmaya sebep oluyor veya site için ayrılan işlemci payını aşıyorsa İŞ ORTAĞI ’ye ve İŞ ORTAĞI NİN MÜŞTERİLERİ buna sebep modül/özelliğin kullanımından feragat etmek veya CİCASOFT’un önereceği bağımsız server’ı kullanmak zorundadır. Bağımsız server ödemesi yıllık yapılır ortalama fiyat İŞ ORTAĞI /MÜŞTERİ tercihlerine bağlı olarak 650EURO ile 1700 EURO arasındadır. Müşterinin bağımsız server için yaptığı ödeme sitesinin yıllık yenileme ücretini ortadan kaldırmaz. Bu ücret İŞ ORTAĞI /MÜŞTERİNİN, CİCASOFT sistemlerini kullandığı süre boyunca İŞ ORTAĞI /MÜŞTERİNİN kullandığı paket üzerinden ayrıca tahsil edilir.

 

c) Entegrasyon hizmeti MÜŞTERİ tarafından talep edilir ise CİCASOFT ek ücreti karşılığında İş Ortağı olduğu ve XML altyapısının entegrasyonunu ücreti mukabil sağlar. İstenilen TEDARİKÇİ firma entegrasyonları için ücret CİCASOFT tarafından belirlenir, belirlenen bedel İŞ ORTAĞI /MÜŞTERİ’ye faturalandırılır.

 

d) CİCASOFT Gelişmiş Yazılımlarında, XML özelliği bulunan bütün paketlerde müşteri kendi XML entegrasyonunu bağımsız ve sınırsız olarak yapabilir ve bunun için CİCASOFT’a herhangi bir ücret ödemez. İŞ ORTAĞI /MÜŞTERİ entegrasyon hizmetinin CİCASOFT tarafından verilmesini talep ederse TEDARİKÇİ firma’nın kendisine verdiği İş Ortağı yetkisini belirtir belgeleri CİCASOFT’a sunmak ve bildirmek zorundadır, aksi taktirde İŞ ORTAĞI /MÜŞTERİ’nin yetkisiz olarak yaptığı işlemlerinden kendisi sorumludur. CİCASOFT entegrasyon hizmeti ile ilgili bilgileri 3. kişilerle paylaşmamayı taahhüt eder.

 

e) CİCASOFT, Tedarikçi Firma’nın sağladığı XML üzerinde herhangi bir değişiklik yapma yükümlülüğü altında değildir. Bu nedenle ürün entegrasyonu, fiyat politikası ile ilgili yaşanan sıkıntılardan, TEDARİKÇİ’nin ve CİCASOFT’un Sistemleri’nin uyuşmaması halinde doğabilecek sorunlardan CİCASOFT sorumlu değildir.

 

f) CİCASOFT tarafından XML entegrasyonu MÜŞTERİ’nin sistemine sağlandıktan sonra, TEDARİKÇİ firma XML altyapısında veya sisteminde bir değişikliğe giderse, XML Entegrasyonunu yeniden yapacak olması sebebiyle CİCASOFT Entegrasyon ücretini yeni bir hizmet bedeli olarak İŞ ORTAĞI /MÜŞYERİ’ye faturalandırılır. TEDARİKÇİ firma XML hizmetini durdurursa veya XML hizmetini sağlamayı sonlandırırsa entegrasyon hizmeti ile ilgili olarak CİCASOFT hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

 

g) Müşteri kendisine seçtiği pakete göre tanınan trafik limitini (Bandthwidth) aşmaya yaklaşması durumunda toplu olarak ek trafik (Bandtwidth) limiti almalıdır. Ek trafik alınmaması durumunda CİCASOFT vermekte olduğu hizmeti ek trafik alınana kadar durdurur. Trafik aşım bedeli olarak her 1 (bir) GB başına 2(iki) USD+KDV olarak ücretlendirilir. İŞ ORTAĞI /MÜŞTERİ limit aşım ücretini ödemeyi taahhüt eder.

 

h) İŞ ORTAĞI /MÜŞTERİ kullanım süresi boyunca yalnızca online sipariş formunda belirttiği alan adı/adları üzerinden hizmet verebilir ve içerik yönetimini yapabilir. İŞ ORTAĞI /MÜŞTERİ dilediği zaman bu alan adını (yazılı olarak bildirmek koşuluyla) değiştirebilir ancak (İŞ ORTAĞI /MÜŞTERİ’ye ait grup şirketleri hariç) başka bir firmaya veya kişiye devredemez. İŞ ORTAĞI /MÜŞTERİ değişimden kaynaklanan masrafları değişiklik başına;

 

E-Ticaret Sistemlerinde 150 USD+KDV – E-İhracat Sistemlerinde 450 USD+KDV – Pazaryerim Sistemlerinde 550 USD+KDV karşılamakla yükümlüdür. Online Sipariş Sistemleri, Turizm Yazılımları ve CRM yazılımlarında herhangi bir lisans değişikliği yapılamaz.

 

i) İŞ ORTAĞI /MÜŞTERİ’nin kiraladığı pakete dahil olmayan her türlü tasarım, içerik, yazılım, modül veya her türlü ek ürün ile hizmetler, iş bu sözleşmede yer alan kiralama bedelinden ayrı olarak ücrete tabidir. Talep edilen hizmet ve ürünün niteliğine göre, ek ürün ve hizmetler iş bu sözleşmeden bağımsız bir sözleşmeyle ayrıca fiyatlandırılır.

 

9. ONAY VE YÜRÜRLÜK

 

Bu sözleşme İŞ ORTAĞI /MÜŞTERİNİN, CİCASOFT Resmi Web sitesi www.cicasoft.com.tr üzerinde bulunan sipariş formunu doldurup Hizmet Sözleşmesi online olarak onaylaması ile ilk sayfada belirtilen tarihte, yürürlüğe girmiştir ve her iki taraf için bağlayıcıdır. Bu sözleşmenin onaylanması ile CİCASOFT Servis Şartları‘nı da onaylanmış ve kabul edilmiş sayılır. Sözleşmenin uygulamasından doğabilecek aksaklıklarda İstanbul Mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

 

Whatsapp ile görüş